Περιβάλλον

Στα μονοπάτια της φύσης!

(επικοινωνήστε μαζί μας για να σας αποστείλουμε αναλυτικά ενημερωτικά δελτία του κάθε προγράμματος.)

 

  • Ανακύκλωση - Επαναχρησιμοποίηση
  • Βιοποικιλότητα και Οικοσυστήματα
  • Φυτά και φωτοσύνθεση
  • ΜΕΤΑ: Μεταμορφώνω το περιβάλλον, Μεταποιώ άχρηστα υλικά

 

Περιβάλλον και Παράδοση

  • Ας πατήσουμε σταφύλια
  • Το θαυματουργό μέλι
  • Η φίλη μας η ελιά
  • Σιτάρι-Αλεύρι-Ψωμί